Временни транспортни мерки срещу COVID-19 в Европа

Австрия – завишен контрол. Не са въведени ограничения за превозите на стоки от/до и през страната; Проходът Бренер предизвиква напрежение между Австрия и Италия. Към настоящия момент в посока Италия – Австрия има 40 километрова опашка. Тежкотоварните автомобили изчакват на вход с Австрия. Въведени са временни ограничения. Албания – Няма въведени допълнителни ограничения за превозите […]

Read More
1

Acto International © All Rights Reserved.2023

Powered by Templatation

Call Now Button