Въздушен транспорт и спедиция

Ние от Акто Интернешънъл извършваме логистични услуги, свързани с превоза на стоки и товари до всяка точка на света, посредством въздушен транспорт. Можем да Ви предложим: внос, износ, транзит, ре-експорт, митническо посредничество. Екипът ни е с богат опит в сферата на авиотранспорта, като разполага с необходимите сертификати и лицензи за обработка на авио пратки , включващи:

- генерално авио карго (GEN)
- опасни товари (DGR)
- високостойностни и ценни товари (VAL), (включително въоръжен, лицензиран ескорт)
- уязвимо карго (VUN)
- товари, изискващи специален (температурен) режим на съхранение и транспорт (PER)
- живи животни (AVI)

Предлагаме Ви 100% комплексна услуга, включваща:

- предварителна консултация относно Вашия товар, според неговата специфика
- формиране на подробно разбита, крайна оферта
- пакетиране и етикетиране на товара според изискванията за авиотранспорт
- резервации за полети
- изготвяне на необходими документи
- складиране
- транспорт от и до летище
- митническо представителство
- пълно съобразяване с Вашите изисквания
- прозрачност и непрекъсната осведоменост по време на транспорта

От наша страна Ви гарантираме:

- професионално отношение и компетенция
- гъвкавост
- коректност
- сигурност
- пълно спокойствие и минимален ангажимент за Вас

Acto International © All Rights Reserved.2023

Powered by Templatation

Call Now Button