Сухопътен транспорт и спедиция

Ние от Акто Интернешънъл извършваме професионална спедиция, качествен и достъпен сухопътен транспорт на стоки и товари, независимо от тяхното естество, тегло и размер.

Предлагаме на своите клиенти транспортни услуги, както в рамките на България, така и до всички страни членки на ЕС. Може да разчитате на нас за транспортиране на Вашите товари и до : Македония, Сърбия,Турция, Албания, Косово и др.

Предлагаме Ви 100% комплексна услуга, включваща:

- предварителна консултация
- формиране на подробно разбита крайна оферта
- пълно съобразяване с Вашите изисквания
- прозрачност и непрекъсната осведоменост по време на транспорта
- индивидуален транспорт или групажни решения

От наша страна Ви гарантираме:

- професионално отношение и компетенция
- гъвкавост
- коректност
- сигурност
- пълно спокойствие и минимален ангажимент за Вас.

Acto International © All Rights Reserved.2023

Powered by Templatation

Call Now Button