Делегирани логистични процеси

Ние от Акто Интернешънъл сме опитни в обслужването на логистичните процеси, свързани с дейността на различни по естество компании.

Правилното логистично управление е изключително важно перо в управленската структура на една фирма. При обслужването на логистичните процеси, ние от Акто Интернешънъл изучаваме в детайли нуждите на клиента. Така се достигат най-добри логистични решения и се доставя максимално качествена услуга.

Доверете се на нас и ни позволете да оптимизираме и улесним Вашия бизнес, правейки това, което можем най-добре.

Цялостно логистично обслужване, подходящо за онлайн магазини

Ние от Акто Интернешънъл сме опитни в обслужването и оптимизиране на логистичните процеси на онлайн търговци и магазини.

Предлагаме Ви 100% комплексна услуга, включваща:

- приемане на стоките
- качествен контрол
- безопасно складово съхранение
- сортиране, физическа и документална подготовка на поръчки за експедиция
- постоянна, актуална информация за наличности на всеки един продукт, чрез складов софтуер и физическа проверка
- извършване на експедиция и доставка, посредством собствен транспорт (в рамките на София) или чрез доверени куриерски компании (според желание на клиента)
- достъп на клиента до неговите стоки и товари
- цялостен мониторинг и постоянна осведоменост относно доставките
- събиране и отчитане на финансови средства

Цялостно логистично обслужване на рекламни кампании и събития

Ние от Акто Интернешънъл обслужваме логистичните процеси на едни от най-големите рекламни агенции.

Предлагаме Ви 100% комплексна услуга, включваща:

- транспорт и доставка на рекламни материали
- товаро-разтоварна дейност
- складиране и съхранение
- монтаж и демонтаж на временни щандове, декорации и рекламни кътове

От наша страна Ви гарантираме:

- професионално отношение и компетенция
- гъвкавост
- коректност
- сигурност
- пълно спокойствие и минимален ангажимент за Вас

Acto International © All Rights Reserved.2022

Powered by Templatation

Call Now Button