Митническо посредничество

Ние от Акто Интернешънъл представляваме интересите на нашите клиенти при осъществяване на митническата процедура.

Услуги по митническо оформяне на износ.

• подготвяне на митническата декларация
• подготвянето на целия пакет от документи
• изваждане на сертификат за произход на стоки
• спедиторски услуги. Осигуряване на транспортирането на стоките в чужбина
• застрахователни услуги

Митнически услуги по внос

- манифестиране на стоката пред митнически органи
- деклариране на стока и поставянето й под митнически контрол
- освобождаване на стока от митнически контрол
- осигуряване на защита при неправилно отношение от митнически власти

Консултантски услуги

- извършване на митническата процедура в България
- извършване на митническата процедура в чужбина
- пазарни условия в различните държави

От наша страна Ви гарантираме:

- професионално отношение и компетенция
- гъвкавост
- коректност
- сигурност
- пълно спокойствие и минимален ангажимент за Вас

Acto International © All Rights Reserved.2023

Powered by Templatation

Call Now Button