Преместване на офиси

Ние от Акто Интернешънъл извършваме професионално преместване на мебели, оборудване, техника, документация и архиви от офиси, складови помещения, магазини и търговски обекти.

Предлагаме Ви 100% комплексна услуга, включваща:

- предварителен, безплатен оглед на място
- безплатна консултация за оптимизация на Вашия товар
- формиране на подробно разбита крайна оферта
- пълно съобразяване с Вашите специфични изисквания
- доставка на опаковъчни материали + опаковане (по желание на клиента)
- монтаж-демонтаж + товаро-разтоварителна дейност
- транспорт в рамките на града, страната или в чужбина
- отговорно съхранение на собственост
- съхранение и лицензирано унищожение на архиви

От наша страна Ви гарантираме:

- професионално отношение и компетенция
- гъвкавост
- коректност
- сигурност
- пълно спокойствие и минимален ангажимент за Вас

Acto International © All Rights Reserved.2023

Powered by Templatation

Call Now Button