Складово съхранение и логистика

Ние от Акто Интернешънъл разполагаме със складови помещения с висока степен на сигурност, покриващи всички изисквания за безопасното съхранение на Вашите стоки и товари.

Екип от подготвен и квалифициран персонал, с богат опит в сферата се грижи за складовите и логистични процеси.

Предлагаме Ви 100% комплексна услуга, включваща:

- съхранение и складиране на стоки и товари
- товаро-разтоварна дейност и претоварване
- опаковане и етикетиране
- дистрибуция, комисиониране и сортиране

От наша страна Ви гарантираме:

- професионално отношение и компетенция
- гъвкавост
- коректност
- сигурност
- пълно спокойствие и минимален ангажимент за Вас

Acto International © All Rights Reserved.2022

Powered by Templatation

Call Now Button